ბიზნეს კაფე

ბიზნეს კაფეს ფორმატის შეხვედრები საქართველოში პირველად ტარდება და ემსახურება ბიზნესის სფეროში მიმდინარე პროცესების და სიახლეების განხილვას. ყოველ შეხვედრას ესწრება საშუალოდ ოცამდე სტუმარი და სპეციალურად მოწვეული მოდერატორი, რომელიც უზრუნველყოფს საკუთარი და დამსწრეთა გამოცდილებების გაზიარებას ერთმანეთთან. 

ბიზნეს კაფეს შეხვედრების მოდერატორებს შორის იყვნენ: დავით გოგიჩაიშვილი, ალექსანდრე ჯეჯელავა, ანდრო დგებუაძე და პაპუნა ტოლიაშვილი. 
შეხვედრებზე განიხილება ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ორგანიზაციული კულტურა, ადამიანური რესურსების მართვა, მენეჯმენტი 3.0 ანუ უკუღმა წაკითხული MBA -ს წიგნები და წრიული ორგანიზაციული სტრუქტურები.

პროექტი ბიზნეს კაფე არის მიმდინარე და წლის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრის ორგანიზებას გულისხმობს.