კარიერული შესაძლებლობები

 

ფილიალის მმართველი (საცალო მიმართულება) - თბილისი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 დეკემბერი

 

ფილიალის მმართველი (საცალო მიმართულება) - ზუგდიდი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 დეკემბერი

 

მერჩანტების ანგარიშების მართვის სპეციალისტი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 დეკემბერი

 

ფილიალის მმართველი (საცალო მიმართულება) - ქუთაისი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 დეკემბერი