ვადიანი დეპოზიტი

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

მომსახურების პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
დეპოზიტის მინიმალური ბალანსი: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
დეპოზიტის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 1 თვე - 24 თვე
 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

1 თვე

6.00%

6.17%

1.25%

1.26%

0.50%

0.50%

3 თვე

8.00%

8.24%

1.50%

1.51%

0.50%

0.50%

6 თვე

8.50%

8.68%

2.15%

2.16%

1.00%

1.00%

9 თვე

9.00%

9.10%

2.75%

2.76%

1.25%

1.25%

12 თვე

9.25%

9.25%

3.00%

3.00%

1.50%

1.50%

18 თვე

9.50%

9.28%

3.50%

3.47%

2.00%

1.99%

24 თვე

9.50%

9.08%

3.50%

3.44%

2.00%

1.98%

დარღვევის შემთხვევაში

3.00%

 

0.50%

 

0.15%

 

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

1 თვე

5.50%

5.64%

1.00%

1.00%

0.25%

0.25%

3 თვე

7.50%

7.76%

1.40%

1.41%

0.25%

0.25%

6 თვე

8.00%

8.30%

2.05%

2.07%

0.75%

0.75%

9 თვე

8.50%

8.84%

2.65%

2.68%

1.00%

1.01%

12 თვე

8.75%

9.11%

2.90%

2.94%

1.25%

1.26%

18 თვე

9.00%

9.37%

3.40%

3.45%

1.75%

1.76%

24 თვე

9.00%

9.38%

3.40%

3.45%

1.75%

1.76%

დარღვევის შემთხვევაში

3.00%

 

0.5%

 

0.15%

 


* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის და ვადის მიხედვით.
არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge