ვადიანი სესხები

ვადიანი სესხები კლიენტს საშუალებას აძლევს, გააფართოვოს არსებული ბიზნეს საქმიანობა, დაიწყოს ახალი პროექტები, შეიძინოს კაპიტალური აქტივები ან გამოიყენოს აღნიშნული სესხი სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც საჭიროებს შედარებით გრძელვადიან დაფარვის პერიოდს და როგორც წესი, ითვალისწინებს სესხის მომსახურებას წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის მიხედვით.

უპირატესობები:

  • მსხვილი სესხები 
  • სესხის დაფარვის გრძელი ვადები
  • საშეღავათო პერიოდი სესხის ძირის დაფარვაზე
  • ფიქსირებული ან ცვლადი საპროცენტო განაკვეთები
  • კლიენტის ინდივიდუალურ თავისებურებებზე მორგებული სესხის დაფარვის გრაფიკი 
  • სესხები სხვადასხვა ვალუტით