შაჰინ მამმადოვი

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური დირექტორი

გოგა ჯაფარიძე

დირექტორთა საბჭოს წევრი, კომერციული დირექტორი

ჩინგიზ აბდულაევი

დირექტორთა საბჭოს წევრი, ფინანსური დირექტორი


შაჰინ მამმადოვი

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური დირექტორი

შაჰინ მამმადოვმა აზერბაიჯანის სახელწიფო ეკონომოკური უნივერსიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის ფაკულტეტი 2002 წელს დაამთავრა. 2004 წელს მას ამავე უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხი მიენიჭა, 2010 წელს – ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.

2003 წლიდან მამმადოვს შპს Kochbank Azerbaijan-ში ბუღალტრისა და მთავარი ბუღალტრის მოადგილის თანამდებობები ეკავა. 2005 წელს მან მუშაობა დაიწყო Deloitte & Touche–ში ასოცირებულ აუდიტორად, მოგვიანებით აუდიტის მენეჯერის პოზიციაზე გადაინაცვლა. 2014 წლიდან შაჰინ მამმადოვი ACCA-ის წევრია. 

მამმადოვი 2009 წელს “პაშა ბანკის” სათავო ოფისში ფინანსური მენეჯმენტის განყოფილების დირექტორი გახდა, ხოლო 2011 წელს აღმასრულებელი საბჭოს წევრად დაინიშნა. 2013 წელს “პაშა ბანკი საქართველოს” ბიზნესის განვითარების დირექტორის თანამდებობა დაიკავა, 2014 წლის ივლისიდან კი ბანკის გენერალური დირექტორია.

გოგა ჯაფარიძე

დირექტორთა საბჭოს წევრი, კომერციული დირექტორი

გოგა ჯაფარიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრიატი 1996 წელს დაამთავრა, 2002 წელს ჰოფსტრას უნივერსიტეტში (ზარბის ბიზნეს სკოლა) მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ფინანსებში. 2016 წელს მან ჩააბარა და 2017 წელს დაამთავრა ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის ლიდერობის უნარების განვითარების პროგრამა. 

გოგა ჯაფარიძემ საბანკო კარიერა 2003 წელს, საქართველოს ბანკის შვილობილ საინვესტიციო ბანკში - “Galt and Taggart Securities” უმცროს სპეციალისტად დაიწყო, 2005 წელს მუშაობდა საქართველოს ბანკში უფროს საინვესტიციო ბანკირად. 2006-2011 წლებში ის იყო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) უფროსი ბანკირი სასესხო პროექტებზე, ხოლო მოგვიანებით მუშაობდა EBRD-ის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდში. 2011-12 წლებში ხელმძღვანელობდა “ბანკ რესპუბლიკაში, ჯგუფ სოსიეტე ჟენერალში” კორპორატიული საბანკო საქმიანობის სამსახურს.

გოგა ჯაფარიძემ პაშა ბანკის კომერციულ დირექტორად მუშაობა 2014 წლის იანვარში დაიწყო.
2015 წლის აპრილიდან გოგა ჯაფარიძე სს პაშა ბანკი საქართველოს დირექტორთა საბჭოს წევრია.

ჩინგიზ აბდულაევი

დირექტორთა საბჭოს წევრი, ფინანსური დირექტორი

ჩინგიზ აბდულაევმა ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი მიიღო დასავლეთის უნივერსიტეტისგან (ბაქო, აზერბაიჯანი) 1999 წელს და მაგისტრის ხარისხი ფინანსებში აზერბაიჯანის სახელწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტისგან 2005 წელს. 

მან კარიერა დაიწყო ბაქოს საფონდო ბირჟაზე ლისტინგის განყოფილების უფროსის პოზიციაზე მუშაობით 2000 წელს. 2003 წელს შეუერთდა დელოიტის აუდიტისა და საკონსულტაციო განყოფილებას და მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ეკავა წამყვანი პოზიციები KPMG-ში (რუსეთი),  Moore Stephens CIS-სა და RSM-ში (საქართველო), რომლებიც თავის მხრივ მუშაობდნენ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ენერგეტიკის, სავაჭრო და სხვა ინდუსტრიულ სექტორებში. 

ჩინგიზ აბდულაევი სს „პაშა ბანკ საქართველოს“ შეურთდა 2014 წელს და დაიკავა ფინანსური მენეჯმენტის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა. 2016 წლის 13 იანვარს კი დაინიშნა დირექტორთა საბჭოს წევრად და ფინანსურ დირექტორად.