კარიერული შესაძლებლობები

 

ანაზღაურებადი სტაჟირება ფინანსური მართვის დეპარტამენტში

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 28 თებერვალი.