•   ჩვენ შესახებ  

     

პაშა ბანკი

პაშა ბანკი ბაქოში სათავო ოფისის მქონე ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. პაშა ბანკი მსხვილ და საშუალო ზომის საწარმოებს სთავაზობს კორპორაციულ და საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას.


პაშა ბანკი არის პაშა ჰოლდინგის ნაწილი, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს აზერბაიჯანის წამყვან საინვესტიციო ჯგუფს და ფლობს აქტივებს ისეთ სფეროებში, როგორიც არის დაზღვევა, კორპორაციული და საცალო საბანკო საქმიანობა, ქონების მართვა, მშენებლობა და ტურიზმი. ჰოლდინგის კაპიტალმა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 4.8 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა. 


პაშა ბანკმა საქართველოში ფუნქციონირება 2013 წლის თებერვალში დაიწყო და 2017 წლის დეკემბრის მდგომარეობით მისმა მთლიანმა აქტივებმა 272 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ბანკი გამოირჩევა მომსახურების მაღალი ხარისხით და საქმისადმი ექსკლუზიური მიდგომით, რითაც განპირობებულია ჩვენი სერვისით კმაყოფილი კლიენტების მზარდი რაოდენობა. ჩვენ ორიენტირებული ვართ როგორც საკუთარ, ასევე ჩვენი კლიენტების წარმატებაზე და მათთან ურთიერთობისას ვცდილობთ, ვიყოთ ორმაგად ყურადღებიანი. ჩვენი კლიენტების ინტერესი ჩვენი კორპორატიული სტრატეგიის ქვაკუთხედია და მიზნად ვისახავთ როგორც საკუთარი, ასევე მათი ბიზნესის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას. აღნიშნული ბიზნეს მიდგომა გადმოცემულია პაშა ბანკის ბრენდ სლოგანშიც „ახალი მწვერვალებისკენ. ერთად.“

კორპორაციული ვიდეო

პარტნიორები

საბანკო მონაცემები

სრული დასახელება: სს პაშა ბანკი საქართველო 
საფოსტო მისამართი: შოთა რუსთაველის გამზ. 15, 0108, თბილისი, საქართველო

საბანკო რეკვიზიტები:

TIN: 404433671
SWIFT: PAHAGE22

საკორესპონდენტო საბანკო ანგარიშების გასაგებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: (+995 322) 265 000

 

მისია და ხედვა

მისია

პაშა ბანკი ბაქოში სათაო ოფისის მქონე ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. პაშა ბანკი მსხვილ და საშუალო ზომის საწარმოებს სთავაზობს კორპორაციული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას. ჩვენ ორიენტირებული ვართ როგორც საკუთარ, ასევე ჩვენი კლიენტების წარმატებაზე და მათთან ურთიერთობისას ვცდილობთ ვიყოთ ორმაგად ყურადღებიანი. ჩვენი კლიენტების ინტერესი ჩვენი კორპორაციული სტრატეგიის ქვაკუთხედია და მიზნად ვისახავთ როგორც საკუთარი, ასევე მათი ბიზნესის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას.

ხედვა

როგორც საქართველოში, ასევე აზერბაიჯანსა და თურქეთში მაღალი ხარისხის კორპორაციული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურების უზრუნველყოფით და მსხვილი პროექტების დაფინანსებით ჩვენ ვცდილობთ, წვლილი შევიტანოთ ადგილობრივი და რეგიონული ეკონომიკის ზრდასა და განვითარებაში. პაშა ბანკი ერთგულია მის მიერ დიდი ხნის წინ ჩამოყალიბებული ბიზნეს მიდგომის, რომელიც ეყრდნობა ბიზნეს ეთიკას, სანდოობას და სტაბილურობას.

კორპორაციული მართვა

სამეთვალყურეო საბჭო

ფარიდ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ჯალალ გასიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

შაჰინ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ტალეჰ კაზიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 

ჰ. ჯენქ აინეჰენი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი


ფარიდ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ფარიდ მამმადოვმა საბაკალავრო განათლება პოლიტიკურ მეცნიერებაში სოციალური მენეჯმენტის და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაქოს ინსტიტუტში მიიღო, ხოლო პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში არსებულ საჯარო ადმინისტრირების აკადემიაში.

მან თავისი საბანკო კარიერა 1999 წელს დაიწყო როგორც Credit Bank CB-ის საკრედიტო ოფიცერმა, 2001-2010 წლებში ის ღსს Bank of Baku-ს დაკრედიტების დეპარტამენტის დირექტორად და შემდგომში გენერალური დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. 2012 წელს მან პაშა ჰოლდინგის რისკების დირექტორის პოზიციაზე დაიწყო მუშაობა და ამავდროულად იყო ღსს პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრი 2013 წლის ივნისამდე.  აღნიშნული პერიოდიდან 2017 წლის თებერვლამდე, ის ღსს კაპიტალ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილედ მუშაობდა. 2017 წლის თებერვლიდან ის შპს "პაშა ჰოლდინგის" გენერალური დირექტორის მოადგილე და ბიზნეს ჯგუფის დირექტორია. 

მას ფინანსურ ინსტიტუტებში მუშაობის თვრამეტწლიანი გამოცდილება აქვს.  

ფარიდ მამმადოვი პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა 2017 წლის 1 ივნისიდან.

ჯალალ გასიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ჯალალ გასიმოვმა აზერბაიჯანის ეკონომიკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, აკადემიური ხარისხი ეკონომიკურ ურთიერთობებში მიიღო აზერბაიჯანის უმაღლეს დიპლომატიურ კოლეჯში. მაგისტრის ხარისხს კი ბიზნეს ადმინისტრირებაში ვარვიკის ბიზნეს სკოლაში (ბრიტანეთი) დაეუფლა.  

ჯალალ გასიმოვმა საბანკო კარიერა OSJC İlkbank-ში (აზერბაიჯანი) მუშაობით დაიწყო  1999 წელს. 2002-2003 წლებში მას ეკავა კერძო კომპანიების ფინანსურ განყოფილებებში სხვადასხვა პოზიციები. 2003-2004 წლებში ის მუშაობდა ფინანსურ დირექტორად კომპანია Azpetrol Oil-ში, 2004-2006 წლებში Azpetrol Holding-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო.  ის შეუერთდა McKinsey & Company-ის მოსკოვის ოფისს და მუშაობდა კონსულტანტის პოზიციაზე 2006-2007 წლებში.  მას ეკავა უმაღლესი მმართველობითი თანამდებობები, იყო Bank of Baku-ს აღმასრულებელი დირექტორი, ფინანსური დირექტორი კომპანია CRA Group-ში, აღმასრულებლი დირექტორი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე Unibank-ში 2007-2015 წლებში.

ჯალალ გასიმოვი პაშა ჰოლდინგს შეუერთდა, როგორც საბანკო ჯგუფის ხელმძღვანელი და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 2015 წელს, ამავდროულად მას ეკავა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა Kapital BANK OSJC-ში.
ჯალალ გასიმოვი პაშა ბანკ თურქეთის დირექტორთა საბჭოს წევრია. ის საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა 2015 წლის 26 ოქტომბერს.

 

შაჰინ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

შაჰინ მამმადოვმა დაამთავრა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტი და მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბუღალტრულ აღრიცხვასა და აუდიტში 2002 წელს. 2004 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი იმავე უნივერსიტეტში და ფილოსოფიის დოქტორის წოდება ეკონომიკაში 2010 წელს.   

ბატონი მამმადოვის კარიერა დაიწყო 2003 წელს ბუღალტრის პოზიციაზე მუშაობით, მოგვიანებით ის დააწინაურეს Yapi Kredi Bank აზერბაიჯანის (ყოფილი Kochbank Azerbaijan JSB) მთავარი ბუღალტრის მოადგილედ. ის შეუერთდა დელოიტსა და ტუშს 2005 წელს, როგორც ასოცირებული აუდიტორი და შემდგომში დაწინაურებულ იქნა აუდიტის მენეჯერის თანამდებობაზე.

2009 წელს ბ-ნი მამმადოვი გადაყვანილ იქნა ფინანსური მართვის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე პაშა ბანკის სათაო ოფისში და 2011 წელს გახდა ფინანსური დირექტორი და აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. 2013 წელს ის შეუერთდა პაშა ბანკი საქართველოს დირექტორთა საბჭოს და ზედამხედველობდა ბიზნესის განვითარების განყოფილებას. 2014 წლის ივლისში ის დაინიშნა პაშა ბანკის საქართველოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ და გენერალურ დირექტორად. 2015 წლის მარტიდან შაჰინ მამმადოვი პაშა ბანკი თურქეთის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია. 

2018 წლის იანვარში ბატონი მამმადოვი დაინიშნა პაშა ჰოლდინგის ბიზნეს სერვისების მხარდაჭერის დირექტორად და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილედ. 2018 წლის 1 მარტიდან შაჰინ მამმადოვი გახდა პაშა ბანკი აზერბაიჯანის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ხოლო 2018 წლის 30 მაისიდან პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

ბატონმა მამმადოვმა წარმატებით დაასრულა რამდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამა რიგ უმაღლეს ბიზნეს სასწავლებლებში, პაშა ჰოლდინგის მიერ 2013 წელს ორგანიზებულ მაღალი პოტენციალის მქონე ლიდერთა პროგრამის ფარგლებში. 

2012 წელს შაჰინ მამმადოვი ჩაერთო ჰარვარდის ბიზნესს სკოლის ლიდერობის განვითარების პროგრამაში (აღმასრულებელი განათლების პროგრამა) და 2013 წელს დაასრულა ამ პროგრამის 1-4 მოდული. 2017 წელს მან დაასრულა ამავე პროგრამის მე-5-ე მოდული. 2017 წლის ივლისში ბატონ მამმადოვს მიენიჭა ჰარვარდის ბიზნესს სკოლის კურსდამთავრებულის სტატუსი.

2014 წლიდან შაჰინ მამმადოვი არის დიპლომირებული ბუღალტერთა ასოციაციის წევრი  (ACCA).

ტალეჰ კაზიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 

ტალეჰ კაზიმოვი 2015 წლის 1 ივლისს  დაინიშნა პაშა ბანკ აზერბაიჯანის გენერალურ დირექტორად და აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარედ. 

ტალეჰ კაზიმოვი პაშა ბანკს (აზერბაიჯანი) შეუერთდა 2007 წელს, როგორც რისკების მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი, 2009 წელს დაწინაურდა ბანკის ხაზინის დირექტორის პოზიციაზე. 2011 წლის დეკემბერში ტალეჰი დაინიშნა ბანკის მთავარ საინვესტიციო ოფიცრად და დირექტორთა საბჭოს წევრად. ის ხელმძღვანელობდა ბიზნესის განვითრების, SME, ინსტიტუციურ და საინვესტიციო ბანკინგის და რისკის მართვის მიმართულებებს.

ტალეჰ კაზიმოვმა ფინანსურ სექტორში თავისი კარიერა CJSC Bank Standard-ის ხაზინის დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობით დაიწყო 2004 წელს, მოგვიანებით ის დაინიშნა ბუღალტერიისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, შემდგომ კი დირექტორის მოადგილედ კორპორაციული დაკრედიტების დეპარტამენტში. 2006 წელს ტალეჰ კაზიმოვი შეუერთდა EY-ს, როგორც აუდიტორი და 2007 წლიდან FinEco-ს საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტოს გენერალური დირექტორი იყო. 

ტალეჰ კაზიმოვმა ბაკალავრის ხარისხი ავტომატიზაციისა და კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალობით აზერბაიჯანის ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2000-2004 წლებში მიიღო, მან ასევე მიიღო მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში აზერბაიჯანის ნავთობის სახელწიფო აკადემიაში. მას აქვს მიღებული ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი ფინანსების სპეციალობაში. ის ასევე ლონდონის (2010 წ.) და ჰარვარდის ბიზნეს სკოლების კურსდამთავრებულია (2012 წ.).

ჰ. ჯენქ აინეჰენი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ჰიქმეთ ჯენქ აინეჰენმა ეკონომიკის ხარისხი ერასმუს უნივერსიტეტში (ჰოლანდია) მიიღო. მან ასევე მიიღო მენეჯმენტში ბაკალავრის ხარისხი მონროს კოლეჯში (აშშ), ხოლო ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი - უნივერსიტეტში Koç (თურქეთი).
მან საბანკო კარიერა 1994 წელს დაიწყო,  ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა  DHB Bank N.V.-ში (ჰოლანდია) 2001 წლამდე, პროფესიული კარიერა გააგრძელა არასაფინანსო სექტორში 2002-2004 წლებში. 2005-2010 წლებში ის შეუერთდა Şekerbank T.A.Ş-ს, სადაც ეკავა მაღალი პოზიციები სხვადასხვა დეპარტამენტში. 2011-2013 წლებში ის იყო გენერალური დირექტორის მოადგილე Ekspo Factoring A.Ş.-ში, სადაც ხელმძღვანელობდა კორპორაციული მარკეტინგის და გაყიდვების მიმართულებებს. 

2013 წლის 2 აგვისტოს ის პაშა ბანკი (თურქეთი) გენერალურ დირექტორად და დირექტორთა საბჭოს წევრად დაინიშნა. მას აქვს საბანკო და ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში მუშაობის 23-წლიანი გამოცდილება.

ჯენკ აინეჰენი პაშა ბანკი (საქართველოს) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა 2015 წლის 17 სექტემბერს.

დირექტორთა საბჭო

არდა იუსუფ არკუნი

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური დირექტორი

გიორგი (გოგა) ჯაფარიძე

დირექტორთა საბჭოს წევრი, კომერციული დირექტორი

ჩინგიზ აბდულაევი

დირექტორთა საბჭოს წევრი, ფინანსური დირექტორი


არდა იუსუფ არკუნი

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური დირექტორი

არდა არკუნმა 1998 წელს დაამთავრა ჰამილტონის კოლეჯი (ნიუ იორკი) ეკონომიკის და მათემატიკის  მაგისტრის ორმაგი ხარისხით. იგი ასევე არის რობერტ კოლეჯის (სტამბული) კურსდამთავრებული.

უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე 1998 წელს მან JP Morgan-ში დაიწყო მუშაობა შერწყმა-შეძენის დეპარტამენტში ანალიტიკოსის პოზიციაზე ბუნებრივი რესურსების და ენერგიის განხრით.

2001 წელს არდა არკუნი გადავიდა ლონდონში. აქ მან გააგრძელა კარიერა ბიზნესის განვითარების მენეჯერად კომპანიაში Inquam Limited, რომელიც ტელეკომუნიკაციის სექტორში ახდენდა ინვესტირებას. 

2005 წელს არდა არკუნმა რუმინეთში განაგრძო საქმიანობა Inquam Limited-ის შვილობილ კომპანიაში Zapp Mobile ბიზნესის განვითარების, მარკეტინგისა და სტრატეგიის დირექტორად. 2009 წელს მან უხელმძღვანელა Cosmote-ის მიერ Zapp Romania-ს შესყიდვის პროცესს, რის შემდეგაც ის კომპანია Cosmote-ის გენერალური დირექტორის სტრატეგიულ მრჩევლად დაინიშნა. 

2010 წელს არდა არკუნმა ბაქოში განაგრძო კარიერა Capital Resources Advisors-ში სტრატეგიის და ბიზნესის განვითარების დირექტორის პოზიციაზე. ამავდროულად ის იყო კომპანიების Nar Mobile, B&B TV და Aimroc დირექტორთა საბჭოს წევრი. 2014 წელს არდა არკუნი დაინიშნა უმსხვილესი აზერბაიჯანული სამთო-მომპოვებელი კომპანიის Aimroc გენერალურ დირექტორად. 2017 წელს მისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა Aimroc-ის შესყიდვა კომპანია Azergold-ის მიერ.

2017 წლის აგვისტოში არდა არკუნმა პაშა ჰოლდინგში დაიკავა მრჩევლის პოზიცია.

2018 წლის 1 თებერვალს არდა არკუნი დაინიშნა პაშა ბანკ საქართველოს გენერალურ დირექტორად და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ.

გიორგი (გოგა) ჯაფარიძე

დირექტორთა საბჭოს წევრი, კომერციული დირექტორი

გიორგი (გოგა) ჯაფარიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის მეცნიერებათა ბაკალავრიატი 1996 წელს დაამთავრა, 2002 წელს ჰოფსტრას უნივერსიტეტში (ზარბის ბიზნეს სკოლა) მიიღო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. 2016 წელს მან ჩააბარა და 2017 წელს დაამთავრა ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის ლიდერობის უნარების განვითარების პროგრამა. 

გოგა ჯაფარიძემ საბანკო კარიერა 2003 წელს საქართველოს ბანკის შვილობილ საინვესტიციო ბანკში - “Galt and Taggart Securities” უმცროს სპეციალისტად დაიწყო, 2005 წელს მუშაობდა საქართველოს ბანკში უფროს საინვესტიციო ბანკირად. 2006-2011 წლებში ის იყო ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) სასესხო პროექტების უფროსი ბანკირი. მოგვიანებით ის “ბანკი რესპუბლიკა, ჯგუფი სოსიეტე ჟენერალის” კორპორაციული საბანკო მომსახურების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად დაინიშნა.

გოგა ჯაფარიძემ პაშა ბანკის კომერციულ დირექტორად მუშაობა 2014 წლის იანვარში დაიწყო. 2015 წლის აპრილიდან გოგა ჯაფარიძე სს პაშა ბანკი საქართველოს დირექტორთა საბჭოს წევრია.

 

ჩინგიზ აბდულაევი

დირექტორთა საბჭოს წევრი, ფინანსური დირექტორი

ჩინგიზ აბდულაევმა ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხი მიიღო დასავლეთის უნივერსიტეტისგან (ბაქო, აზერბაიჯანი) 1999 წელს და მაგისტრის ხარისხი ფინანსებში აზერბაიჯანის სახელწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტისგან 2005 წელს. 

მან კარიერა დაიწყო ბაქოს საფონდო ბირჟაზე ლისტინგის განყოფილების უფროსის პოზიციაზე მუშაობით 2000 წელს. 2003 წელს შეუერთდა დელოიტის აუდიტისა და საკონსულტაციო განყოფილებას და მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ეკავა წამყვანი პოზიციები KPMG-ში (რუსეთი),  Moore Stephens CIS-სა და RSM-ში (საქართველო), რომლებიც თავის მხრივ მუშაობდნენ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ენერგეტიკის, სავაჭრო და სხვა ინდუსტრიულ სექტორებში. 

ჩინგიზ აბდულაევი სს „პაშა ბანკ საქართველოს“ შეურთდა 2014 წელს და დაიკავა ფინანსური მენეჯმენტის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა. 2016 წლის 13 იანვარს კი დაინიშნა დირექტორთა საბჭოს წევრად და ფინანსურ დირექტორად.

 

კომიტეტები

აუდიტის კომიტეტი

პარვინ აჰადზადე

აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე

რამილ ჰეიდაროვი

აუდიტის კომიტეტის წევრი

ჯამილ მამადოვი

აუდიტის კომიტეტის წევრი


პარვინ აჰადზადე

აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე

პარვინ აჰადზადეს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერისტეტის ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა მარკეტინგში 2002 წელს  და საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი 2004 წელს.

მისი პროფესიული კარიერა დაიწყო 2003 წელს ღია სააქციო საზოგადოება Ata Bank-ში სპეციალისტის თანამდებობაზე. 2006 წელს ის შეურთდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ცენტრალურ ბანკს ეკონომისტის სტატუსით, სადაც მუშაობდა 2015 წლამდე. 2014 წელს პარვინ აჰადზადე დაწინაურდა და დაინიშნა On-site Inspections განყოფილების უფროსად.

2015 წლის ივნისში ის დაინიშნა პაშა ჰოლდინგის დირექტორის უფროს მრჩევლად და პაშა ბანკ აზერბაიჯანის აუდიტის კომისიის წევრად. 2017 წელს ის აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა.

რამილ ჰეიდაროვი

აუდიტის კომიტეტის წევრი

რამილ ჰეიდაროვმა პაშა ჰოლდინგში უფროს აუდიტორად მუშაობა 2015 წლის მაისში  დაიწყო.

რამილ ჰეიდაროვმა ფინანსურ სექტორში კარიერა Access Bank-ში საოპერაციო დეპარტამენტში სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობით დაიწყო, სადაც სამი წლის განმავლობაში იმუშავა.  2011 წელს რამილ ჰეიდაროვი შეუერთდა Ernst & Young-ს, როგორც აუდიტის უფროსი,  სადაც იმუშავა ოთხი წლის განმავლობაში.

რამილ ჰეიდაროვს მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტიდან 2003-2007 წლებში და  მაგისტრის ხარისხი  2009 წელს სპეციალობით ფინანსები და დაკრედიტება.

ჯამილ მამადოვი

აუდიტის კომიტეტის წევრი

2008 წელს ჯამილმა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკურ უნივერსიტეტში ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სპეციალობით ბაკალავრის ხარისხი მიიღო. 2010 წელს მან წარჩინებით დაამთავრა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების სპეციალობით. 

2011 წელს ჯამილ მამადოვმა გაერთიანებულ სამეფოში წარჩინებით დაამთავრა ლონდონის საქალაქო უნივერსიტეტი და მიიღო საერთაშორისო ბიზნეს ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი. 

2006-2010 წლებში ჯამილი მუშაობდა ბაქოში ღსს AGbank-ში წამყვან სპეციალისტად. 2011 წელს იგი დაინიშნა ღსს AGbank-ის ფილიალის დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე, სადაც მუშაობდა 2013 წლამდე. 2013-2014 წლებში ჯამილი მუშაობდა KPMG Azerbaijan Limited-ში ასისტენტ აუდიტორად. 

2014 წელს იგი დაინიშნა პაშა ჰოლდინგის აუდიტისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს სპეციალისტად. 2014 წლის 1 ოქტომბერს ჯამილ მამადოვი გახდა პაშა ბანკის აუდიტორული კომიტეტის წევრი.

 

 

სტრატეგიისა და ბიუჯეტირების კომიტეტი

ჯალალ გასიმოვი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის თავმჯდომარე

ელმან ემინოვი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

ულვილა აბასოვა

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

ვუგარ ახუნდოვი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

სერხან ალიევი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი


ჯალალ გასიმოვი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის თავმჯდომარე

ჯალალ გასიმოვმა აზერბაიჯანის ეკონომიკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, აკადემიური ხარისხი ეკონომიკურ ურთიერთობებში მიიღო აზერბაიჯანის უმაღლეს დიპლომატიურ კოლეჯში. მაგისტრის ხარისხს კი ბიზნეს ადმინისტრირებაში ვარვიკის ბიზნეს სკოლაში (ბრიტანეთი) დაეუფლა.  

ჯალალ გასიმოვმა საბანკო კარიერა OSJC İlkbank-ში (აზერბაიჯანი) მუშაობით დაიწყო  1999 წელს. 2002-2003 წლებში მას ეკავა კერძო კომპანიების ფინანსურ განყოფილებებში სხვადასხვა პოზიციები. 2003-2004 წლებში ის მუშაობდა ფინანსურ დირექტორად კომპანია Azpetrol Oil-ში, 2004-2006 წლებში Azpetrol Holding-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო.  ის შეუერთდა McKinsey & Company-ის მოსკოვის ოფისს და მუშაობდა კონსულტანტის პოზიციაზე 2006-2007 წლებში.  მას ეკავა უმაღლესი მმართველობითი თანამდებობები, იყო Bank of Baku-ს აღმასრულებელი დირექტორი, ფინანსური დირექტორი კომპანია CRA Group-ში, აღმასრულებლი დირექტორი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე Unibank-ში 2007-2015 წლებში.

ჯალალ გასიმოვი პაშა ჰოლდინგს შეუერთდა, როგორც საბანკო ჯგუფის ხელმძღვანელი და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 2015 წელს, ამავდროულად მას ეკავა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა Kapital BANK OSJC-ში.
 
მას აქვს საბანკო და ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში მუშაობის 16-წლიანი გამოცდილება. ჯალალ გასიმოვი პაშა ბანკი (საქართველოს) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა 2015 წლის 26 ოქტომბერს. ის აგრეთვე წარმოადგენს სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის თავმჯდომარეს, რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარეს და პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრს.

ელმან ემინოვი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

ელმან ემინოვმა დაამთავრა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკის უნივერსიტეტი. ის ფლობს აზერბაიჯანის სამეცნიერო აკადემიის ეკონომიკური ინსტიტუტის მიერ მინიჭებულ დოქტორის ხარისხს. ჯორჯ მეისონის სახელობის უნივერსიტეტის  Fulbright-ის პოსტ დოქტორის სტიპენდიას.
ელმან ემინოვმა დაიწყო მისი კარიერა ამერიკულ ნავთობის კომპანიაში 2004 წელს. 2008 წელს ის შეუერთდა აზერბაიჯანის ცენტრალურ ბანკს. 2008-2013 წლებში ის დაწინაურდა უმცროსი ეკონომისტის თანამდებობიდან უფროს ეკონომისტის თანამდებობამდე. მანგ ააგრძელა თავისი კარიერა პაშა ბანკი აზერბაინაჯში და მუშაობდა მთავარ ეკონომისტად 2014-2015 წლებში. ელმან ემინოვი ამჟამად მუშაობს ჯგუფის მთავარი ეკონომისტის პოზიციაზე პაშა ჰოლდინგში აზერბაიჯანში.

ულვილა აბასოვა

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

ვუგარ ახუნდოვი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

სერხან ალიევი

სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

სერხან ალიევმა დაამთავრა თურქეთის Gazi- ის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ადმინისტრაციული მეცნიერების ფაკულტეტი 2005 წელს.  2006 წელს  მიიღო მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი უნგრეთში. მოგვიანებით 2010 წელს მან დაამთავრა  აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკის უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა.
ბ-ნმა ალიევა თავისი კარიერა დაიწყო AXA-MBASK Insurance სადაზღვევო კომპანიაში 2007 წელს ანდერაითერის პოზიციაზე. ის მუშაობდა  “Azersu”-ში ფინანსურ ანალიტიკოსად 2008-2011 წლებში. 2011 წლიდან 2015 წლამდე ბ-ნი ალიევი მუშაობდა პაშა ბანკ აზერბაიჯანში სხვადასხვა პოზიციაზე კორპორატიულ საბანკო მომსახურების განყოფილებაში. 2015 წლიდან ის გადავიდა პაშა ჰოლდინგში, სადაც ამჟამად უკავია ჯგუფის სტრატეგიული მართვის განყოფილების მენეჯერის პოზიცია.

 

 

 

პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტი

ფარიდ მამმადოვი

პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე

აითენ აბასლი

პერსონალის მართვისა და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი

ჯალალ გასიმოვი

პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი


ფარიდ მამმადოვი

პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე

ფარიდ მამმადოვმა საბაკალავრო განათლება პოლიტიკურ მეცნიერებაში სოციალური მენეჯმენტის და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაქოს ინსტიტუტში მიიღო, ხოლო პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში არსებულ საჯარო ადმინისტრირების აკადემიაში.

მან თავისი საბანკო კარიერა 1999 წელს დაიწყო როგორც Credit Bank CB-ის საკრედიტო ოფიცერმა, 2001-2010 წლებში ის ღსს Bank of Baku-ს დაკრედიტების დეპარტამენტის დირექტორად და შემდგომში გენერალური დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. 2012 წელს მან პაშა ჰოლდინგის რისკების დირექტორის პოზიციაზე დაიწყო მუშაობა და ამავდროულად იყო ღსს პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრი 2013 წლის ივნისამდე.  აღნიშნული პერიოდიდან 2017 წლის თებერვლამდე, ის ღსს კაპიტალ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილედ მუშაობდა. 2017 წლის თებერვლიდან ის შპს "პაშა ჰოლდინგის" გენერალური დირექტორის მოადგილე და ბიზნეს ჯგუფის დირექტორია. 

მას ფინანსურ ინსტიტუტებში მუშაობის თვრამეტწლიანი გამოცდილება აქვს.  

ფარიდ მამმადოვი პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა 2017 წლის 1 ივნისიდან.

აითენ აბასლი

პერსონალის მართვისა და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი

აითენ აბასლიმ დაამთავრა აზერბაიჯანის ენების უნივერსიტეტი და მიიღო Falconbury- ის(დიდი ბრიტანეთი) ტრენინგ ცენტრის, მინი ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი პერსონალის მართვის სპეციალიზაციით. მას აქვს ლონდონის ბიზნეს სკოლის სერტიფიკატი ადამიანური რესურსების სტრატეგიის მართვაში გარდამავალ საფეხურზე მყოფი ორგანიზაციებისთვის. 

აითენ აბასლიმ თვისი კარიერა დაიწყო PricewaterhouseCoopers-ის აზერბაიჯანის ფილიალში ადამიანური რესურსების განყოფილებაში 1998 წელს და მუშაობდა ადამიანური რესურსების მენეჯერად 2010 წლამდე. აიტენ აბასლი შეურთდა პაშა ჰოლდინგს 2010 წელს ადამიანური რესურსების მენეჯერად და 2011 წლის იანვარში დაწინაურდა ადამიანური რესურსების და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე. ამის შემდგომ ის არის პაშა ჯგუფის ადამიანური რესურსების და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი. მას აქვს 18-წლიანი გამოცდილება ადამიანური რესურსების ფინანსურ სექტორში.

2015 წელს აითენ აბასლი დაინიშნა პაშა ბანკის, კაპიტალ ბანკის, პაშა დაზღვევისა და პაშა სიცოცხლის დაზღვევის ადამიანური რესურსების და ანაზღაურების კომიტეტის წევრად.

ჯალალ გასიმოვი

პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი

ჯალალ გასიმოვმა აზერბაიჯანის ეკონომიკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, აკადემიური ხარისხი ეკონომიკურ ურთიერთობებში მიიღო აზერბაიჯანის უმაღლეს დიპლომატიურ კოლეჯში. მაგისტრის ხარისხს კი ბიზნეს ადმინისტრირებაში ვარვიკის ბიზნეს სკოლაში (ბრიტანეთი) დაეუფლა.  
ჯალალ გასიმოვმა საბანკო კარიერა OSJC İlkbank-ში (აზერბაიჯანი) მუშაობით დაიწყო  1999 წელს. 2002-2003 წლებში მას ეკავა კერძო კომპანიების ფინანსურ განყოფილებებში სხვადასხვა პოზიციები. 2003-2004 წლებში ის მუშაობდა ფინანსურ დირექტორად კომპანია Azpetrol Oil-ში, 2004-2006 წლებში Azpetrol Holding-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო.  ის შეუერთდა McKinsey & Company-ის მოსკოვის ოფისს და მუშაობდა კონსულტანტის პოზიციაზე 2006-2007 წლებში.  მას ეკავა უმაღლესი მმართველობითი თანამდებობები, იყო Bank of Baku-ს აღმასრულებელი დირექტორი, ფინანსური დირექტორი კომპანია CRA Group-ში, აღმასრულებლი დირექტორი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე Unibank-ში 2007-2015 წლებში.
ჯალალ გასიმოვი პაშა ჰოლდინგს შეუერთდა, როგორც საბანკო ჯგუფის ხელმძღვანელი და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 2015 წელს, ამავდროულად მას ეკავა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა Kapital BANK OSJC-ში.

მას აქვს საბანკო და ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში მუშაობის 16-წლიანი გამოცდილება. ჯალალ გასიმოვი პაშა ბანკი (საქართველოს) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა 2015 წლის 26 ოქტომბერს. ის აგრეთვე წარმოადგენს სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის თავმჯდომარეს, რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარეს და პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრს.

 

 

რისკის მართვის კომიტეტი

ჯალალ გასიმოვი

რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარე

ფარიდ მამმადოვი

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

რუსლან მამმადოვი

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

ელმან ემინოვი

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

კამალა ნურიევა

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი
 


ჯალალ გასიმოვი

რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარე

ჯალალ გასიმოვმა აზერბაიჯანის ეკონომიკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, აკადემიური ხარისხი ეკონომიკურ ურთიერთობებში მიიღო აზერბაიჯანის უმაღლეს დიპლომატიურ კოლეჯში. მაგისტრის ხარისხს კი ბიზნეს ადმინისტრირებაში ვარვიკის ბიზნეს სკოლაში (ბრიტანეთი) დაეუფლა.  
ჯალალ გასიმოვმა საბანკო კარიერა OSJC İlkbank-ში (აზერბაიჯანი) მუშაობით დაიწყო  1999 წელს. 2002-2003 წლებში მას ეკავა კერძო კომპანიების ფინანსურ განყოფილებებში სხვადასხვა პოზიციები. 2003-2004 წლებში ის მუშაობდა ფინანსურ დირექტორად კომპანია Azpetrol Oil-ში, 2004-2006 წლებში Azpetrol Holding-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო.  ის შეუერთდა McKinsey & Company-ის მოსკოვის ოფისს და მუშაობდა კონსულტანტის პოზიციაზე 2006-2007 წლებში.  მას ეკავა უმაღლესი მმართველობითი თანამდებობები, იყო Bank of Baku-ს აღმასრულებელი დირექტორი, ფინანსური დირექტორი კომპანია CRA Group-ში, აღმასრულებლი დირექტორი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე Unibank-ში 2007-2015 წლებში.
ჯალალ გასიმოვი პაშა ჰოლდინგს შეუერთდა, როგორც საბანკო ჯგუფის ხელმძღვანელი და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 2015 წელს, ამავდროულად მას ეკავა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა Kapital BANK OSJC-ში.
 
მას აქვს საბანკო და ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში მუშაობის 16-წლიანი გამოცდილება. ჯალალ გასიმოვი პაშა ბანკი (საქართველოს) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა 2015 წლის 26 ოქტომბერს. ის აგრეთვე წარმოადგენს სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის თავმჯდომარეს, რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარეს და პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრს.

ფარიდ მამმადოვი

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

ფარიდ მამმადოვმა საბაკალავრო განათლება პოლიტიკურ მეცნიერებაში სოციალური მენეჯმენტის და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაქოს ინსტიტუტში მიიღო, ხოლო პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში არსებულ საჯარო ადმინისტრირების აკადემიაში.

მან თავისი საბანკო კარიერა 1999 წელს დაიწყო როგორც Credit Bank CB-ის საკრედიტო ოფიცერმა, 2001-2010 წლებში ის ღსს Bank of Baku-ს დაკრედიტების დეპარტამენტის დირექტორად და შემდგომში გენერალური დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. 2012 წელს მან პაშა ჰოლდინგის რისკების დირექტორის პოზიციაზე დაიწყო მუშაობა და ამავდროულად იყო ღსს პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრი 2013 წლის ივნისამდე.  აღნიშნული პერიოდიდან 2017 წლის თებერვლამდე, ის ღსს კაპიტალ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილედ მუშაობდა. 2017 წლის თებერვლიდან ის შპს "პაშა ჰოლდინგის" გენერალური დირექტორის მოადგილე და ბიზნეს ჯგუფის დირექტორია. 

მას ფინანსურ ინსტიტუტებში მუშაობის თვრამეტწლიანი გამოცდილება აქვს.  

ფარიდ მამმადოვი პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა 2017 წლის 1 ივნისიდან.

რუსლან მამმადოვი

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

ელმან ემინოვი

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

ელმან ემინოვმა დაამთავრა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკის უნივერსიტეტი. ის ფლობს აზერბაიჯანის სამეცნიერო აკადემიის ეკონომიკური ინსტიტუტის მიერ მინიჭებულ დოქტორის ხარისხს. ჯორჯ მეისონის სახელობის უნივერსიტეტის  Fulbright-ის პოსტ დოქტორის სტიპენდიას.
ელმან ემინოვმა დაიწყო მისი კარიერა ამერიკულ ნავთობის კომპანიაში 2004 წელს. 2008 წელს ის შეუერთდა აზერბაიჯანის ცენტრალურ ბანკს. 2008-2013 წლებში ის დაწინაურდა უმცროსი ეკონომისტის თანამდებობიდან უფროს ეკონომისტის თანამდებობამდე. მანგ ააგრძელა თავისი კარიერა პაშა ბანკი აზერბაინაჯში და მუშაობდა მთავარ ეკონომისტად 2014-2015 წლებში. ელმან ემინოვი ამჟამად მუშაობს ჯგუფის მთავარი ეკონომისტის პოზიციაზე პაშა ჰოლდინგში აზერბაიჯანში.

 

კამალა ნურიევა

რისკის მართვის კომიტეტის წევრი
 

კამალა ნურიევამ 1998 წელს დაამთავრა Western University-ის საბანკო მენეჯმენტის ფაკულტეტი ბაკალავრის ხარისხით, ხოლო 2002 წელს მიიღო აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი ფინანსებში.
1996 წელს მან  დაიწყო თავისი პროფესიული კარიერა Postbank-ში ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტის თანამდებობაზე, 7 წლის განმავლობაში ის დაწინაურდა საკრედიტო დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობამდე.
2003 წელს ის შეუერთდა აგრარულ სასოფლო საინვესტიციო ფონდ, რომელიც დაარსდა TACIS-ის პროგრამის ფარგლებში აზერბაიჯანის რეგიონებში აგრარული ინდუსტრიის განვითარებისათვის და მუშაობდა კრედიტ ოფიცრად, რომელიც პასუხიმგებელი იყო მომხმარებლის მოზიდვასა, სესხის გაცემასა და მის მენეჯმენტზე.

ამავე წელს ის დასაქმდა Unibank-ში ხაზინის კონტროლიორის პოზიციაზე და პასუხისმგებელი იყო ვალუტისა და საბაზრო რისკის მენეჯმენტზე.

2004-2005 წლებში ის მუშაობდა McDermott Caspian Contractors Inc-ის  ცენტრალური აზერბაიჯანული ოფშორების პლატფორმების ფაბრიკაციისა და დაარსების პროექტზე ხარჯების ზედამხედველად.

2005 წელს ის შეუერთდა  Bank of Baku-ს და მუშაობდა მთავარი ბუღალტრის მოადგილედ 2007 წლამდე, პასუხისმგებელი იყო საბუღალტრო საქმის მენეჯმენტსა და ანგარიშწარმოებაზე. 2007 წელს მან დაიწყო თავისი კარიერა პაშა ბანკში შიდა აუდიტორად, ხოლო 2010 წელს რისკის მართვის გაყოფილების უფროსი გახდა.
2011 წელს ის გადავიდა პაშა ჰოლდინგში ჯგუფის შიდა აუდიტორის პოზიციაზე და დაინიშნა პაშა ბანკის აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარედ.
2013 წელს ის დაინიშნა ჯგუფის რისკების მართვის უფროსად პაშა ჰოლდინგში და ამავე წლის 11 ივნისს გახდა პაშა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

 

კორპორაციული მართვის პოლიტიკა

სს „პაშა ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭომ შეიმუშავა და 2016 წლის 7 მარტს დაამტკიცა ბანკის კორპორაციული მართვის პოლიტიკა. 
დოკუმენტი არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. მასში აღწერილია ბანკის კორპორაციული მართვის სტრუქტურა და მოცემულია სხვადასხვა მმართველ ორგანოთა უფლება-მოვალეობების შესახებ ინფორმაცია. 

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტის სრული ვერსია

ეთიკის კოდექსი

სს „პაშა ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭომ შეიმუშავა და 2016 წლის 23 მაისს დაამტკიცა ბანკის ეთიკის კოდექსი. 
დოკუმენტი არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. ის წარმოადგენს ბანკის კორპორაციული მართვის პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილს და მასში აღწერილი ეთიკურ-მორალურ პრინციპების ერთობლიობა წარმოადგენს ბანკისთვის მისაღებ ბიზნეს ქცევას.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტის სრული ვერსია

შესაბამისობის პოლიტიკა

სს „პაშა ბანკი საქართველო“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 2014 წლის 9 ოქტომბერს დამტკიცდა შესაბამისობის პოლიტიკა.
დოკუმენტი არის საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისათვის. მასში აღწერილია შესაბამისობასთან დაკავშირებული რისკები და შესაბამისობის პრინციპები.

 

პაშა ბანკის წესდება

წესდება - 2017წ.

წესდება - 2016წ.

აქციონერები

​ღია სააქციო საზოგადოება (ღსს) პაშა ბანკი (აზერბაიჯანი) არის პაშა ბანკი საქართველოს 100%-იანი წილის მფლობელი.

ფინანსური მონაცემები

ბანკის ოფიციალური აუდიტორია: Ernst & Young Georgia LLC


მისამართი: კოტე აფხაზის ქ. 44, 0105, თბილისი, საქართველო 
ტელეფონი: +995 32 215 88 11
ფაქსი: +995 32 215 88 22
ელფოსტა: info@ge.ey.com
ey.com/ge