სავალუტო გაცვლითი ოპერაციები

პაშა ბანკი გთავაზობთ ვალუტის გაცვლის მომსახურებას. ჩვენ ინდივიდუალურად ვუდგებით თითოეული მომხმარებლის მოთხოვნებს და გთავაზობთ სპეციალურ გაცვლით კურსებს გადასაცვლელი თანხის ოდენობის და ვალუტის გათვალისწინებით.

იხილეთ ვალუტის გაცვლის სტანდარტული კურსები დეტალურად.