•   სხვა მომსახურებები  

     

საკორესპოდენტო ანგარიშები

პაშა ბანკი გთავაზობთ შემდეგი ტიპის საკორესპონდენტო გადახდის ოპერაციებს: გადახდები საერთაშორისო ბანკებსა და მომხმარებელს შორის ხელმისაწვდომი ტარიფებით.

ანგარიშსწორების სერვისი

პაშა ბანკი როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ იურიდიულპირებს სთავაზობს განაღდების და ანგარიშსწორების მომსახურებას ლარით და უცხოური ვალუტით.

მუდმივი საგადახდო დავალება

მუდმივი საგადახდო დავალებისსერვისი საშუალებას გაძლევთ, განახორციელოთ თანხის გადარიცხვები ბანკში მისვლის და ინტერნეტბანკის გამოყენების გარეშე.

ინტერნეტბანკი

პაშა ბანკი გთავაზობთ თანამედროვე, უსაფრთხო და გამოსაყენებლად მარტივ ინტერნეტბანკის მომსახურებას.