კარიერული შესაძლებლობები

 

ანაზღაურებადი სტაჟირება HR (ადამიანური რესურსების) დეპარტამენტში

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 ივნისი

 

ბარათების ადმინისტრირების სპეციალისტი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 ივნისი

 

ბექ-ოფისის სპეციალისტი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 4 ივლისი